top of page

Uittreksel strafregister vanaf 1 februari

Er was vorig jaar al sprake dat wie met kinderen of jongeren werkt, een recent uittreksel strafregister model 2* moeten kunnen voorleggen. Vanaf 1 februari 2023 zal je dus zo'n uittreksel moeten voorleggen aan de organisatie waarin je actief bent.* Model 2 (art. 596.2) is het getuigschrift voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Deze moet je aanvragen aan je gemeente en dit uittreksel maar max. 1 maand oud zijn.DOELGROEPEN DIE REGELMATIG IN AANRAKING KOMEN MET MINDERJARIGEN:

  • Begeleiders: trainers, sportlesgevers, redders, …

  • (Club)bestuurders

  • (Para)medische functies: sportartsen, kinesisten, sportpsychologen, diëtisten …

  • Vrijwilligers: zaalwachters, cafetariamedewerkers, officials …

Het opvragen van dit uittreksel kan en zal niet alle vormen van onethisch/grensoverschrijdend gedrag uit de sportsector weren, maar heeft voor een sportorganisatie samen met andere initiatieven en binnen een ruimer kader toch een grote meerwaarde om twee belangrijke redenen:

Signaalwaarde: een sportorganisatie toont dat het inzet op een ethisch en veilig sportklimaat en geeft het duidelijke signaal dat het de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Risicobeperking: het risico om iemand met een veroordeling voor een misdrijf met betrekking tot minderjarigen in dienst te nemen / aan te trekken als vrijwilliger wordt verminderd.


Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties...).


Concreet advies voor sportclubs Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden we een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs.


Hieronder een stappenplan:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page