top of page

Uittreksel strafregister op komst voor sportorganisaties

Er was vorig jaar al sprake dat wie met kinderen of jongeren werkt, een recent uittreksel strafregister model 2* moeten kunnen voorleggen. Vanaf 1 februari 2023 zal je dus zo'n uittreksel moeten voorleggen aan de organisatie waarin je actief bent.


Een draaiboek voor de verschillende sportorganisaties is nog in de maak. Heel veel duidelijkheid is er dus nog niet.


* Model 2 (art. 596.2) is het getuigschrift voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Deze moet je aanvragen aan je gemeente en dit uittreksel maar max. 1 maand oud zijn.MOGELIJKE DOELGROEPEN DIE REGELMATIG IN AANRAKING KOMEN MET MINDERJARIGEN:

  • Begeleiders: trainers, sportlesgevers, redders, …

  • (Club)bestuurders

  • (Para)medische functies: sportartsen, kinesisten, sportpsychologen, diëtisten …

  • Vrijwilligers: zaalwachters, cafetariamedewerkers, officials …

Het opvragen van dit uittreksel kan en zal niet alle vormen van onethisch/grensoverschrijdend gedrag uit de sportsector weren, maar heeft voor een sportorganisatie samen met andere initiatieven en binnen een ruimer kader toch een grote meerwaarde om twee belangrijke redenen:

Signaalwaarde: een sportorganisatie toont dat het inzet op een ethisch en veilig sportklimaat en geeft het duidelijke signaal dat het de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Risicobeperking: het risico om iemand met een veroordeling voor een misdrijf met betrekking tot minderjarigen in dienst te nemen / aan te trekken als vrijwilliger wordt verminderd.Bron: Lokaal sportbeleid - Centrum Ethiek in de Sport - Vlaanderen Vrijwilligt

bottom of page