top of page

Nieuwe wet: Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops

Vanuit de optiek om duurzaamheid in e-commerce te bevorderen en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, komt er een nieuwe verplichting voor webshops om minstens twee leveringsmethoden aan te bieden. Bedoeling is de consument de mogelijkheid te bieden om een ecologische keuze te maken. Er gelden ook uitzonderingen op deze regel. Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.

Twee uitzonderingen

  • Voor startende bedrijven (jonger dan 3 jaar) Het doel van deze uitzondering is om startende bedrijven de tijd te geven om hun leverings- en eventueel afhaalsysteem in hun winkels op touw te zetten. Zo kunnen ze nagaan wat voor hen de beste leveringsopties zijn en welke het meest geschikt zijn voor de goederen die ze verkopen.

  • Voor specifieke gevallen waar slechts één levermethode praktisch is of wanneer er objectieve redenen zijn voor beperkingen.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij thuislevering van bereide maaltijden, bij uitzonderlijk grote of zware bestellingen zoals bijvoorbeeld meubels, of bij goederen die een hoge mate van confidentialiteit of een persoonlijk contact bij levering vereisen, bij goederen die op een specifieke locatie moeten geleverd worden zoals bloemen op een trouwfeest, bij levering van toestellen die tevens geïnstalleerd moeten worden, of bij nutsvoorzieningen.


 Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.


Commentaires


bottom of page