top of page

Microplastics & kunstgrasvelden


Hoe zit het nu?

Situering Al jaren zijn er discussies over mogelijke risico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Het gaat hier in het bijzonder over de mogelijks schadelijke stoffen die in SBR rubbergranulaat aanwezig zijn. Deze rubber infill wordt bij kunstgras gebruikt om te zorgen voor optimale speeltechnische omstandigheden. De bezorgdheden hebben te maken met:

  • een blootstelling aan PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), wat een kankerverwekkende werking zou hebben;

  • de verspreiding van microplastics.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is de drijvende kracht achter de invoering van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is een verordening van de Europese Unie waarin, onder andere, regels vastgelegd zijn voor het gebruik van PAK’s. Binnen deze REACH-verordening wordt er een mengselnorm en een consumentennorm gehanteerd. Rubberkorrels moeten voldoen aan de REACH-norm voor mengsels.

.....Europese maatregel beperking verspreiding microplastics In januari 2019 heeft het ECHA een brede beperking voorgesteld voor microplastics in producten die in de EU in de handel worden gebracht om te voorkomen of te verminderen dat ze in het milieu terechtkomen. Deze beperking heeft ook betrekking op de verspreiding van rubbergranulaat van kunstgrasvelden. De EU-lidstaten hebben eind april 2023 ingestemd met een herzien voorstel van de Europese Commissie voor een REACH-beperking om het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics aan banden te leggen. Deze beperking geldt ook voor rubbergranulaten die in kunstgrasvelden worden gebruikt. In de overeengekomen formulering werd een overgangsperiode van acht jaar voorgesteld om het op de markt brengen van polymere invulmaterialen te verbieden. Op 25 september 2023 werd het verbod dan ook door de Europese Commissie vastgelegd. De transitieperiode zal officieel ingaan op 17 oktober 2023. Lees de beslissing van de Europese Commissie


Wat houdt het verbod concreet in met betrekking tot kunstgrasvelden? Na de overgangsperiode van 8 jaar (2031) zal het verboden zijn om rubber infill nog op de markt te brengen en dus te verkopen. Houders en/of exploitanten van een kunstgrasveld zijn op dat moment niet verplicht de omschakeling te maken naar een andere infill, maar zullen geen rubber instrooimateriaal meer kunnen aankopen.


Wat houdt het verbod concreet in binnen de overgangsperiode van 8 jaar? De bedoeling van deze periode is dat men voldoende de tijd krijgt om de omschakeling te doen naar een andere infill. Men kan in deze periode nog rubber infill aankopen en/of laten instrooien, maar dat gaat in tegen de geest van de genomen maatregel. De essentie van de Europese verordening is dat op termijn microplastics via rubber instrooimateriaal van het toneel verdwijnen. Het is dus aan te raden dat je van de overgangsperiode gebruik maakt om de omschakeling te doen.


Wat is het alternatief voor rubber infill? Het meest gebruikte instrooimateriaal als alternatief voor rubber infill is kurk. Sport Vlaanderen heeft al sinds 2022 een raamovereenkomst voor de sportsector om de omschakeling te maken van infill naar kurk. Bovendien zijn er ook raamovereenkomsten beschikbaar voor renovatie of nieuwbouw van kunstgrasvelden, waarbij ook kurk als infill wordt aangeboden.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page