top of page

Tijdelijke versoepelingen verenigingswerk en 25-dagenregelVerhoging maandbedrag tijdens het derde kwartaal voor functies binnen verenigingswerk en tijdelijke uitbreiding 25-dagenregel.

Verenigingswerk Het Koninklijk Besluit voor de verdubbeling van het maandbedrag voor specifieke functies binnen verenigingswerk in de sportsector tijdens het derde kwartaal werd goedgekeurd op de ministerraad van 7 mei 2021. Dit KB ligt nu voor bij de Raad van State en het advies wordt half juni verwacht, waarna ondertekening en publicatie volgen. Concreet wordt het maximum toegelaten maandbedrag gedurende een bepaalde periode én voor specifieke functies verdubbeld van 532,50 euro naar 1.065 euro per maand.

  • Deze verhoging is beperkt in de tijd en slechts van toepassing voor het derde kwartaal van 2021.

  • Het toegestane jaarlijkse bedrag blijft ongewijzigd (voor 2021 is dat 6.390 euro)

  • Deze verhoging geldt enkel voor volgende categorieën:

    • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt.

    • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.


Op dezelfde ministerraad werd er ook een voorontwerp van wet tot uitbreiding van het statuut van het verenigingswerk van de sportieve tot de socioculturele sector goedgekeurd. Het voorontwerp van de wet is voor advies naar de Raad van State. Meer info over verenigingswerk via www.verenigingswerk.be of op het dossier op de ISB-website. Uitbreiding 25-dagenregel voor 2021 Het Koninklijk Besluit dat de tijdelijke uitbreiding van de 25-dagenregel of artikel 17 in de socioculturele sector naar 50 dagen regelt, zit in de laatste rechte lijn richting publicaties. Concreet betekent dit o.a. dat bv. sportkampmonitoren dit jaar 50 dagen als occasioneel medewerker aan de slag kunnen.


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page