top of page

Het verenigingsloketOp dinsdag 30 januari is de start gegeven van het Vlaamse verenigingsloket. Dat digitale platform moet de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. Op die manier kunnen verenigingen zich meer focussen op hun kernactiviteiten en zullen ze minder bezig zijn met administratie.


Wat is het verenigingsloket?

Het is een digitaal platform dat informatie en dienstverlening aan verenigingen wil vereenvoudigen en centraliseren. De administratieve last zal zowel voor de vereniging als voor de dienstverleners (zoals de lokale besturen en de Vlaamse overheid) afnemen. 

De voordelen:

  • Het verenigingsloket zorgt ervoor dat je jouw gegevens slechts één keer moet delen. Want de gegevens worden opgeslagen in de nieuwe databron verenigingsregister.

  • Het platform vormt een centraal startpunt voor informatie en dienstverlening. Je hoeft dus niet langer te zoeken wie bevoegd is voor een specifiek attest, subsidie of vergunning.


Wat kan je al doen op het verenigingsloket?

  • Registreer, raadpleeg en beheer de eigen gegevens van je vereniging (vzw of feitelijke vereniging).

  • Zoek andere verenigingen, bijvoorbeeld een toffe sportclub in de buurt.

  • Vind een overzicht van informatie en dienstverlening gericht op verenigingen. Denk aan topics zoals wettelijke en fiscale verplichtingen, boekhouding of het uitreiken van attesten,...

  • Leuk weetje: het verenigingsloket verwijst vaak door naar de kennisbank van de Vlaamse Sportfederatie!

  • Start een aanvraag bij een bepaalde dienst en volg ook op welke status je dossier heeft.  

Wat brengt de toekomst?

Het verenigingsloket is een groeiverhaal. Op dit moment bevat het digitale platform nog niet alle info of zijn slechts enkele lokale overheden al volledig gekoppeld aan het verenigingsloket. Het is de bedoeling dat de lokale overheden en de Vlaamse departementen de komende jaren hun dienstverlening voor verenigingen verder aanvullen, verbeteren en vereenvoudigen.

Aan verenigingen wordt alvast gevraagd om zich te registreren via de website!
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page